Při slavnostním vyhlášení v tanečním sále zámku Nebílovy na Plzeňsku si diplom a medaili převzal z rukou generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové Vladimír Moškoř, zástupce vlastníka zámku, a správce zámku Vladimír Vlček. Cílem ceny Patrimonium pro Futuro je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví.

„Velké poděkování patří rovněž Spolku na záchranu památek červenořečických a zvláště jeho dlouholetému předsedovi Jiřímu Jedličkovi za jeho více než dvacetileté obrovské úsilí vyvinuté směrem k záchraně jedinečného renesančního zámku," říká ředitelka územního odborného pracoviště NPÚ v Telči Martina Veselá.
Podle názoru komise hodnotitelů se v případě zámku v Červené Řečici jedná o ukázku prvního úspěchu dlouhodobé iniciativy jednotlivců směřované na záchranu památky.

Následné aktivity ukazují prospěšnost spolupráce soukromých majitelů (investorů) a zástupců NPÚ. Jedná se o příklad toho, že za památky je nutné bojovat i ve chvíli, kdy se to zdá nesmyslné. Zvláštní ocenění generální ředitelkou NPÚ povzbudí zainteresované v další činnosti vedoucí k dokončení základní stabilizace této ohrožené památky mimořádných kvalit.

Zámek je významným dokladem proměny staršího středověkého sídla v reprezentativní rezidenci zámeckého typu. Došlo k ní v 16. století a tato etapa vytvořila uměleckohistoricky nejhodnotnější části areálu, pro něž jsou typické prvky tzv. české renesance. V 17. století se stal majetkem pražských arcibiskupů a jako centrum hospodářské správy sloužil až do roku 1948. Vzhled zámku ovlivnily především renesanční a barokní úpravy, gotická fáze je však dodnes velmi čitelná. Cenné jsou především zachované typické znaky renesanční architektury – sgrafita s figurálními motivy, vysoké renesanční štíty, lunetová římsa či hřebínkové klenby.
Pozoruhodný je však zámek v Červené Řečici hlavně tím, že patří mezi renesanční zámky pevnostního typu. Mimořádně a dosud téměř v celku dochované opevnění nemá u nás v rámci raně novověké architektury prakticky žádné srovnání.

Zámek je tedy výjimečný jako jedna z mála zachovaných renesančních staveb, dochovaná v autentické podobě včetně opevňovacího systému.