Celková oprava nejenom samotného památníku, ale i jeho základů vyšla na 560 tisíc korun. Většinu z této částky, tedy 360 tisíc korun, však pokryla dotace Ministerstva obrany.

Začátkem prosince se navíc u zrestaurovaného památníku uskutečnil slavnostní akt za přítomnosti místních obyvatel, tamních spolků, jako jsou dobrovolní hasiči, myslivci a skauti, členů aktivních záloh a členů Československé obce legionářské Jednoty Stanislava Berana v Jindřichově Hradci. „I přes mrazivé počasí se pietního aktu zúčastnilo více než 80 lidí,“ řekl starosta Bohdalína Josef Staněk.