V listopadu roku 2015, kdy oltář z rovenského kostela odvezli, byl v havarijním stavu, dokonce z něj odpadávaly některé jeho části. „Dřevo bylo napadeno plísní a aktivním červotočem, a to tak, že se některé jeho části samovolně rozpadaly. V kostele je navíc poměrně velké vlhko a veškeré spoje, které byly klížené, se tak vlhkostí narušily a rozpadly,“ zavzpomínal Jaroslav Benda, jak oltář ještě nedávno vypadal.

Teď už je ale vyšperkovaný oltář opět dominantou kostela svatého Martina. Tam ho Jaroslav Benda se svými pomocníky přivezl a začal montovat v pondělí 16. října.

Kompletně hotovo měli o dva dny později. „Oltář se povedlo přivést do podoby jakou měl v době svého vzniku,“ řekl Benda s tím, že se jedná o poměrně vzácnou památku z poloviny 18. století.

Dodal také, že Rovenští teď mají takový šperk, na který mohou být hrdí. „V okrese Pelhřimov žádný podobný oltář není, takže je to velice ojedinělý kus,“ prozradil Benda.

Navíc je prý záhadou, že takový oltář je právě v tomto kostele. „Sochy, obrazy a oltáře jsou ale kolikrát v takových vesničkách, kde by to člověk ani nečekal,“ komentoval s úsměvem Benda.

Samotným záchranným pracím ještě předcházel restaurátorský průzkum. „Jednotlivé části jsme museli zalepit, ošetřit proti červotoči a zpevnit. Části, které scházely nebo byly zničeny, jsme museli doplnit s respektem k původní řezbářské modelaci. Potom jsme snímali přemalby,“ nastínil jednotlivé práce Benda.

Zrestaurovaný oltář se veřejnosti představí 12. listopadu. „Opravený oltář na svém místě budou moci návštěvníci kostela vidět při listopadové mši na svatého Martina. V rámci zmíněné mše svaté chceme opět uspořádat charitativní koncert, jehož výtěžek použijeme opět na další opravy,“ informovala za iniciátory veřejné sbírky na opravu rovenského kostela Petra Kuželová.