Ta ve spolupráci s oblastní pobočkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR připravila na pondělí 14. září prezentaci těchto pomůcek do oddělení beletrie, které se nachází v přízemí městské knihovny.

S pomůckami zájemce seznámí Alžběta Suková, vedoucí specializované prodejny těchto kompenzačních pomůcek v Praze, která poskytuje i odbornou poradenskou činnost. Prodejní výstava se koná od 10 do 14.30 hodin.