„Jsem velice rád a věřím, že práce na dlouholetém záměru bude úspěšně pokračovat,“ řekl starosta města Humpolec Jiří Kučera po hlasování.

Se studiemi byli v průběhu zpracování seznámeni i občané. „Uvažujeme o tom, že to ještě jednou znovu odprezentujeme veřejnosti, protože oni do toho mohli vstupovat a mít k tomu také své připomínky,“ sdělil místostarosta Humpolce Květoslav Namyslo.

V plánu je i větší workshop s nabídkami pro investory. „Pravděpodobně to bude pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, protože je to unikátní projekt, který právě tady v Humpolci vznikl,“ upřesnil Namyslo.

Ostatní města prý většinou žádají o jednu územní studii a takto komplexní studie nevznikla zřejmě ještě nikde. „Zatím je to v jednání s ministerstvem s tím, že by to celé mohlo být pod jejich patronací a prezentovalo by se to jako trochu unikátní projekt mezi městy republiky,“ vyzdvihl místostarosta.

Nové pojetí některých lokalit je v Humpolci hlavním tématem již delší dobu. „Po zpracování a přijetí územního plánu jsme se rozhodli, že si ještě necháme zpracovat konkrétní materiál, tedy území studie, které popisují určité vybrané lokality,“ popsal začátek celého projektu Namyslo.

Vybraní architekti své studie, které byly i veřejně prezentovány a prodiskutovány s místními obyvateli, předali v červnu. Nyní na zastupitelstvu byly prezentovány jejich konečné výstupy.

Studie se zaměřovaly na dvě zahrádkářské kolonie, u kterých územní plán počítá s přestavbou na zastavitelné území pro rodinné domy, nebo okolí Okružní ulice, které zahrnovalo i bouřlivě diskutovaný přesun autobusového nádraží. „Další lokalita byla brownfield bývalých humpoleckých strojíren, což je blízko centra, a zatím se to tam vyvíjelo živelně. Takže jsme chtěli také vize, jak to tam učesat a doladit,“ zdůvodnil místostarosta.

Poslední zpracovávaná lokalita byla až na konci města, v Lužické ulici. „Dotýká se to až závodiště Zlaté podkovy a na druhé straně místa, kde je dneska léčebna dlouhodobě nemocných a bude tam budován nový domov důchodců,“ popsal místostarosta Humpolce Květoslav Namyslo.