Pocítili to také v Zemědělském družstvu Kojčice. I tamní zemědělce trápí podmínky, kdy po dni, jakým bylo například teď pondělí, přicházejí několikadenní deště.

K už dříve sklizenému ozimému ječmenu přibyla minulý týden řepka olejná. Sklizňové práce dalších druhů obilí se vlečou. „Sklizeň jde pomalu, sečeme po kousíčkách. Přitom obilí dozrává, potřebovali bychom sklízet, ale nejde to podle našich představ," popsal podmínky předseda ZD Kojčice Pavel Svárovský.
U ozimého ječmene, jehož sklizeň skončila na celém Pelhřimovsku už před více než dvěma týdny, jsou kojčičtí zemědělci s výnosem spokojeni. Bude kolem 6,5 tuny z hektaru. V Kojčicích už mají sklizenu i všechnu řepku, u níž je hektarový výnos 3,2 tuny. „U řepky máme výnos horší, než jaké byly prognózy," konstatoval Svárovský.

Ve stejných podmínkách sklízejí obilí v této fázi žní i v Zemědělském obchodním družstvu Hořice. Také tam ukončili sklizeň ozimého ječmene a řepky, z větší části mají sklizen i jarní sladovnický ječmen. „Teď už sečeme i žita a oves, ale máme skluz a práce jdou kvůli deštivému počasí pomalu," hlásil Josef Zach, vedoucí úseku rostlinné výroby místopředseda představenstva ZOD Hořice.

Přitom představu o vhodném počasí má jasnou. „Potřebovali bychom v řadě devět takových dní, jako bylo teď pondělí. Pak bychom většinu žňových prací zvládli," prohlásil Zach. K jeho představě by se určitě přihlásili i další zemědělci v regionu.

Během prvního srpnového týdne pokročila na Pelhřimovsku výrazněji jen sklizeň řepky, která byla v pondělí 8. srpna sklizena z 87 procent ploch. Naopak stagnovala sklizeň ozimé pšenice, která zaujímá na Pelhřimovsku největší plochy.

Podle statistiky, kterou vede Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Kraje Vysočina, začala sklizeň žita, samotní zemědělci už hlásí, že vjeli také do lánů ovsa. „Jenže současné počasí brzdí průběh prací víc, než je zdrávo, což se podepíše na kvalitě obilí," řekl Vlastimil Vaněk ze zmíněného informačního střediska.

Postup žní 2016

Procento sklizených ploch s obilím a řepkou na Pelhřimovsku k 8. srpnu:
pšenice ozimá 21,36
pšenice jarní 0
ječmen ozimý 100,00
ječmen jarní 24,00
žito 4,12
oves 0
triticale 0
OBILOVINY CELKEM 24,71
řepka olejná 86,99