Proto nechalo město zpracovat na celou akci projektovou dokumentaci. Stávající pavilon je v současné chvíli zateplený izolací z polystyrenu v nedostatečné tloušťce. „Tento zateplovací systém bude v místech nového zateplovacího systému odstraněn,“ upřesnil místostarosta Kamenice. Bourací práce se budou týkat vstupní části. Seznam stavebních prací je dlouhý.

Zmizí například vrstva podlahy ve venkovní části, staré zídky. Venkovní schodiště dělníci rozeberou a odstraní. Nahradí je nové. Nové bude na škole i zateplení. Kontaktní s tepelnou izolací z fasádních desek z polystyrenu, případně z čedičové minerální vlny a bezkontaktní zateplovací systém odvětrávané fasády ze speciálních desek. Na zateplení čeká i půda. Okna budou opatřena venkovními žaluziemi s elektronickým ovládáním a čidlem, které zabezpečí, aby v případě slunečného počasí nedocházelo k přehřívání učeben na východní straně fasády.