V kopcovité krajině u Bohdalína vytvářejí pole se žlutě kvetoucí řepkou zajímavé kontrastní barevné kombinace se zalesněnými vrchy a čerstvě zelenými stromy. Zemědělci na Pelhřimovsku pěstovali v minulých letech řepku olejnou na plochách o velikosti mezi šesti a sedmi tisíci hektary, konkrétně loni oseli touto plodinou 6 224 hektarů 
a zaznamenali průměrný hektarový výnos 4,02 tuny z jednoho hektaru.