Tajemník pelhřimovského městského úřadu Jan Machyán uvítal v úvodu přítomné a seznámil je mimo jiné s agendami přeneseného výkonu státní správy a představil konkrétní praktické výstupy. Hlavním tématem setkání byla prezentace nejzajímavějších výsledků analýzy profilů měst, přestupků a přestupkové agendy v organizační struktuře úřadu.

Hostitelské město Pelhřimov v rámci dobré praxe představilo také projekt Portál občana, který byl velmi inspirativní a zajímavý pro zástupce všech zúčastněných měst jako je Beroun, Břeclav, Kyjov, Nymburk, Hranice, Žďár nad Sázavou, Nový Jičín a mimo jiné i Praha 7. „S výstupy Benchmarkingové iniciativy (BI) tajemníci stále více pracují a používají je ke každodennímu řízení úřadů i jako podklady pro strategická rozhodnutí,“ uvedla ředitelka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu České republiky Jana Voldánová.

Benchmarkingová iniciativa 2005 je neformální sdružení obcí s rozšířenou působností za účelem zvyšovat efektivitu a kvalitu veřejných služeb prostřednictvím benchmarkingového porovnávání. V roce 2019 v BI stoupl počet členských měst na 72 měst a 3 městské části Prahy, jejichž zástupci pracují v celkem 5 paralelních pracovních skupinách podle velikosti obce s rozšířenou působností a dále v pracovních skupinách F (finance).