Jak uvedl hlavní památkář města Vladimír Staněk, stavební práce se týkají opravy poškozených omítek (především soklů a dvorku k divadlu i průjezdu), dále statického zabezpečení římsy a doplnění chybějících architektonických prvků, konkrétně pilastrů na dvorku u bývalé bašty.

Do projektu je zahrnuta i oprava a nátěr fasády – tedy kromě jižního štítu, který už rekonstrukci absolvoval před deseti lety – a nebudou chybět ani zábrany proti holubům na dvorku k divadlu.

„Chceme také udělat kompletní zrestaurování kamenného znaku – rakouského orla. Viděl jsem ho z lešení a vedle smyté červené barvy je zcela zčernalá i stříbrná barva meče a lva a to musíme obnovit," doplnil Vladimír Staněk. Práce vyjdou celkem asi na 900 tisíc korun včetně DPH, 375 tisíc z toho městu pokryje dotace ministerstva kultury. Práce by měly být hotovy už kvůli návštěvníkům města a provozu muzea hotovy do začátku prázdnin, pokud tento termín neoddálí špatné počasí.