Pro její složení museli úspěšně absolvovat dvě části –  společnou a profilovou.

Ve společné části měli na výběr buď didaktický test z matematiky, nebo komplexní zkoušku z cizího jazyka. Ta se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Komplexní zkou᠆ška z českého jazyka rovněž zahrnující didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku byla povinná. Profilová část maturitní zkoušky se skládala ze dvou až tří povinných zkoušek, a to na základě rozhodnutí ředitele školy.

Pro čerstvou absolventku Obchodní akademie Pelhřimov Eriku Wiedemannovou byly nejnáročnější zkoušky z odborných předmětů, tedy z ekonomiky a z účetnictví. „Písemná část pro mě nebyla tak těžká a při ústní jsem nakonec měla docela štěstí na otázky," uvedla Erika Wiedemannová z Pelhřimova.

Úspěšné složení maturitní zkoušky má za sebou také Ivan Kříž, absolvent humpoleckého Gymnázia dr. Aleše Hrdličky. „Maturoval jsem z informatiky, češtiny, matematiky a z angličtiny. Pro mě nejtěžší byla čeština, protože tam bylo potřeba si ty knížky přečíst, a ještě navíc něco vědět o autorovi. Naopak nejlehčí mi přišla angličtina, na kterou jsem se vůbec neučil," sdělil své dojmy Ivan Kříž.

Těžší je ústní kolo

Na humpoleckém gymnáziu letos maturovalo devětapadesát žáků ze dvou tříd. Státní, tedy společnou, částí zde prošlo sto procent maturantů. V profilové části neuspěla jedna žákyně, a to z chemie.

„S výsledky maturitní zkoušky jsem velice spokojená. Už po delší dobu se totiž ukazuje, že naši maturanti jsou na velmi vysoké úrovni," řekla ředitelka humpoleckého gymnázia Hana Havelková. Ta dodala, že gymnázium má vysokou dotaci hodin matematiky a maturanti si tak tento předmět často volí.

„Obecně těžší je pro naše studenty profilová část. Ožehavým předmětem jsou například základy společenských věd, které zahrnují pět vědních disciplín a tudíž také velký objem učiva, což se u zkoušky leckdy projeví horší známkou," dodala Havelková.

Na Gymnáziu Pacov letos maturovalo dvacet žáků z jedné třídy. „Všichni maturanti prošli jak společnou, tak i profilovou částí maturitní zkoušky. Jsem spokojený," pochvaloval si ředitel pacovského gymnázia Josef Novák.

Svou spokojenost s výsledky maturantů vyjádřil i ředitel Hotelové školy Pelhřimov Libor Capák. Jak informoval, z jedné třídy čítající pětadvacet žáků maturitní zkouškou neprošli čtyři žáci.

Dvěma z nich se nepovedla matematika ve společné části, jedna žákyně neuspěla u komplexní zkoušky z anglického jazyka rovněž ve společné části a v profilové části z jednoho předmětu neodmaturovala jedna dívka. „S výsledky jsem spokojený, akorát ta matematika nám to trošku kazí. Naši žáci si ji ani často nevolí, právě naopak, protože máme nízké hodinové dotace," přemítal Capák. Ten dále dodal, že u didaktických testů z českého jazyka jejich žáci předvedli dobré výkony. „Těší mě, že z českého jazyka a z odborných předmětů máme stoprocentní úspěšnost," dodal Capák.

Na Střední průmyslové škole a Středním odborném učilišti Pelhřimov podle informací od ředitele Pavla Hlaváčka letos maturovalo asi 115 žáků z celkem pěti tříd. Jako každý rok se prý jako nejobtížnější předmět projevila matematika. „Výsledky našich maturantů v matematice korespondují s výsledky celostátními. Neúspěšnost se pohybuje kolem dvaadvaceti procent," řekl Hlaváček.

Aneta Slavíková, Zuzana Horáková