Rozsáhlá oprava se bude dělat za běžného provozu s tím, že se budou postupně odstavovat jednotlivé části úpravny. Odběratelů by se tedy rekonstrukce neměla dotknout.

Modernizace vyjde na částku 29 milionů korun, přičemž devadesát procent nákladů pokryje dotace z fondů Evropské unie. Úpravna vody, která je pro město jednou z klíčových staveb, se v Žirovnici nachází pod zdrojem surové pitné vody pod Ježkovským rybníkem.

„K rekonstrukci jsme přistoupili proto, že potřebujeme jako každé město, aby voda, kterou dodáváme odběratelům, byla stabilně kvalitní, 
s čímž má naše nynější úpravna trošku problémy. V parametrech je voda nepatrně rozkolísaná, ale tím nechci říci, že by lidé dostávali nekvalitní vodu, to vůbec ne," zdůraznil starosta Žirovnice Milan Šmíd.

Automatizace

Ten následně pokračoval: „Je pravda, že úpravna má nejlepší léta už za sebou, což vidíme i na provozu, který je příliš energeticky náročný 
a je náročný i na údržbu 
a opravy. To všechno by měla nová úpravna odstranit," přiblížil starosta města.

Opravy úpravny pitné vody počítají především s kompletní rekonstrukcí a modernizací stávající technologické linky a potrubního vystrojení úpravny vody, které pochází 
z přelomu 80. a 90. let minulého století.

„Úpravna navíc získá automatický systém řízení, což současný starý typ nemá," dodal starosta.

Staveniště již žirovničtí předali specializované firmě a 27. června by měl být první kontrolní den, se kterým by se měly ruku v ruce rozběhnout práce. Ukončení je naplánováno na červen roku 2015. „Poté bude následovat ještě roční zkušební provoz," nechal se slyšet starosta.

Po rekonstrukci pivovaru, která vyšla na 38 milionů korun a byla největší investiční akcí v novodobé historii města, patří modernizace úpravny vody k druhé největší investiční akci města.