U příležitosti konference IKUE (Internacia katolika unuiqo esperantista) byly představeny také dvě nové publikace. Moderní učebnice mezinárodního jazyka „Esperanto přímou metodou“ od autora Stano Marčeka, který byl přítomen a nová kniha žirovnického experantisty Maxe Kašparů. Setkání oživily také netradiční bohoslužby, které se konaly v tamním kostele svatého Filipa a Jakuba. Obě mše sloužil v esperantu Max Kašparů.