Českobudějovická vodárenská společnost ČEVAK zajišťovala rekonstrukci za plného provozu, práce se nikterak negativně nepodepsaly na samotných dodávkách nebo kvalitě pitné vody.

„To samozřejmě vyžadovalo pečlivou koordinaci prací a spolupráci mezi námi jako provozovatelem úpravny a dodavatelskými firmami," připomněla vedoucí provozní oblasti Východ Olga Štíchová ze společnosti ČEVAK.

Výsledkem investice, kterou podpořil 27 miliony korun Státní fond životního prostředí, má být zásadní zlepšení stability provozu úpravny. „Zdrojem pitné vody pro město jsou totiž rybníky Hájkovský a Ježkovský, ve kterých se kvalita vody, především po deštích a v letním období, velmi rychle mění," poznamenal starosta Žirovnice Milan Šmíd.

Rekonstrukce obnášela výměnu původních úpravníkových jednotek za moderní tlakové filtry. Osazena byla také nová ozonizační jednotka, zařízení pro dávkování chemikálií a řídící systémy.

Práce budou hotovy na na konci května, v červnu úpravna najede do zkušebního režimu.