Autorkou je místní historička a kronikářka Marie Fronková. Podle ní jde o první počin svého druhu, a příští rok chce vydat novou. „Místo, kde žijeme, známe často jen zběžně. Víme, jak se jmenují sousedé, kde nakupovat a kam jít na pivo, kde si zasportovat a kde se pobavit. Ale aby si občané mohli udělat celkový obrázek o tom, jak město čítající 2864 obyvatel funguje, od toho je tu brožura," uvádí Fronková. Publikace s názvem „Žirovnice. Město a jeho obyvatelé v roce 2012" je k mání na infocentru na zámku.

Čtenáři se v ní dočtou o správě města, jeho stavebních aktivitách či bytové situaci. Dozvědí se mj., že loni bylo ve městě o 58 žen více než mužů, že bylo uzavřeno 18 sňatků, že 10 párů se rozvedlo a že v Žirovnici pracovalo 80 cizinců.

„Možná také čtenáře překvapí, že ve městě bylo více než 21 firem, z toho několik velkých, zaměstnávajících přes 200 lidí, které vyvážejí do Evropy i dále do světa. Republikový význam má Perleťový pohár, jehož 80. ročník se letos uskutečnil, a také výstava Zahrada Vysočiny," dodává Marie Fronková.

Obyvatelé města a jeho místních částí Cholunná, Litkovice, Stranná, Štítné a Vlčetín působí v 17 spolcích, které pořádají během roku výstavy, divadelní představení, sportovní utkání, besedy, zájezdy a další akce. V brožuře jsou uvedeny také obchody a služby, včetně těch zdravotnických.