Jednotlivci, dvojice, ale 
i celé rodiny přišli zavzpomínat na své blízké. S sebou nezapomněli věnce, podzimní dekorace, a především svíčky, které poctivě zapalovali. Nezřídka se také stávalo, že kromě cíleného navštívení hrobu rodinných příslušníků se
šli lidé projít po hřbitově
 a vzpomenuli také na své přátele, spolužáky, sousedy či známé.