Minulý týden tam byly dokončeny stavební práce na výměně oken a od středy začne demolice prosklené chodby, která spojuje vstupní část objektu právě s hlavní budovou gynekologie a porodnice.
Pro pacientky, jejich rodinné příslušníky a zdravotnický personál to znamená jediné – pokud se budou chtít dostat do porodnice, musí využít náhradní řešení.

„Na porodnici se lidé dostanou přes vestibul dětského oddělení, odkud už půjdou k hlavnímu schodišti budovy. Gynekologie bude přístupná tak, jak je zvykem," informoval náměstek hospo᠆dářsko-technické správy pel᠆hřimovské nemocnice Tomáš Koubek. Ten dodal, že spojovací chodba by měla být hotová zhruba do konce září.

Poté dostanou nový kabát dva skleněné vstupy, jeden na gynekologii a druhý právě na porodnici. Poslední fází bude výměna proskleného schodiště, které se nachází směrem od parkoviště a dětského oddělení.

Budova, která slouží pro účel diagnostiky a léčby ženských onemocnění a rovněž pro porody a následnou porodnickou péči, je přibližně třiatřicet let, tedy kromě drobných oprav, stále v původním stavu. „Se špatným stavem oken se potýkáme už několik let. Dřevěná okna jsme sice průběžně opravovali, ale stav byl takový, že další oprava už nebyla možná. Proto jsme začali jednat se zřizovatelem, tedy Krajským úřadem Kraje Vysočina, o možné rekonstrukci. Výměna oken vyjde přibližně na šest milionů korun, které uvolnil kraj ze svého rozpočtu," přiblížil Tomáš Koubek.

Týden bez porodů

Podle náměstka se letos jedná, z hlediska zásahu do provozu nemocnice, o největší akci. Ta si totiž vyžádala týdenní uzavření porodního traktu a další poměrně složité přesuny. Práce na porodnici nebylo možné dělat za provozu vzhledem k bezpečnosti pacientek a k prašnosti.

„Pacientky byly informované, to znamená, že pokud nastal porod, žena byla převezena mimo Pelhřimov, buď do Jihlavy nebo Havlíčkova Brodu. Jiné řešení nebylo možné. Nemohli jsme zaizolovat jednu místnost a vyměnit okno a ve vedlejší provádět porod," poznamenal náměstek Koubek.

„Nemohli jsme zaizolovat jednu místnost a vyměnit okno a ve vedlejší provádět porod. Nejednalo se totiž jenom o výměnu oken, ale i o následné zednické práce, vymalování, úklid a nastěhování vybavení. Velmi důležité jsou i hygienické stěry," dodal náměstek hospodářsko-technické správy Koubek.

Další části objektu, ve kterých byly pacientky, musel personál nemocnice při opravě operativně přesouvat z jedné části na druhou tak, aby mohla být okna vyměněna a přitom byl zachován bezproblémový provoz pracoviště.

Kromě stávající rozsáhlé rekonstrukce budovy, kde je oddělení hematologie a transfuziologie, plánuje Nemocnice Pelhřimov letos na podzim vyměnit okna na léčebně dlouhodobě nemocných v části II.