Byl průkopníkem v operacích rozštěpových vad obličeje, věhlasu dosáhl také ve Spojených státech a působil i na Maltě.

Pocházel z významné pelhřimovské lékařské rodiny, tomuto povolání se věnoval jak jeho otec Vojtěch, mj. starosta pelhřimovského Sokola, tak i tři starší bratři. Této rodové linii patřil také známý kubistický dům na pelhřimovském náměstí a nepřímo s ní souvisí i starosta města v době první světové války František Fára, po kterém je pojmenována jedna z pelhřimovských ulic.

Profesor a zároveň automechanik

„Zpráva o úmrtí pana profesora Fáry mě velmi překvapila, protože ještě před pár dny za mnou na radnici byl s prosbou, zda bych na jeho chystané devadesátiny nepřipravil nějakou řeč právě o jejich významném rodu. Už ale hůř mluvil a měl hůlku, kterou jsem u něj dříve nevídal," řekl včera pelhřimovský starosta Leopold Bambula.

„Sice ve městě nežil celý život trvale, ale vždycky se účastnil pravidelně třeba Dnů otevřených dveří památek," dodal starosta s tím, že město by si jeho památku mohlo připomenout třeba pamětní deskou.

„Často jsme se s ním vídali při jeho pobytech v Pelhřimově i při jeho toulkách přírodou, hlavně v okolí Křemešníka. I když patřil ke světové elitě plastických chirurgů, svým chováním se od nás neodlišoval. Kuriózní bylo, že před hrozícím totálním nasazením se jako maturant vyučil automechanikem. Na to jeho spoluučni rádi vzpomínají. A navíc ho pak už jako profesora nikdo v autoservisech nemohl napálit," vzpomíná pelhřimovský fotograf Luboš Göbl.

Pelhřimovské gymnázium absolvoval Miroslav Fára spolu s dalším slavným rodákem, hercem a režisérem Lubomírem Lipským. Medicínu vystudoval po válce a po čase se dostal k plastické chirurgii.

„V ní ve své době dosáhl obrovských úspěchů. Byl přímým žákem průkopníka v této oblasti, profesora Františka Buriana. Působil i na ostrově Malta, kde operoval většinou rozštěpy," řekl hejtman Jiří Běhounek, který se také s Fárou několikrát setkal.

„Byl často zván ke složitým operacím i přednáškám po celém světě. Jeho houževnatost a nadšení pro obor přinášelo ovoce, ale přitom nikdy nezapomínal na své rodné město, a od účasti na abiturientských a dalších srazech ho odradil jen pobyt v zahraničí. Ve svém pelhřimovském domku trávil mnoho času a se svým psem byl znám v širokém okolí," dodal Göbl.

Jako jediný Čech

Na věhlasného chirurga vzpomínají nejen v Pelhřimově, ale i v Praze, kde byl téměř dvacet let přednostou kliniky plastické chirurgie a oddělení popálenin Třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

„Pan profesor dělal čest české medicíně, udělal velké výzkumy rozštěpových vad a jako jediný Čech má v největších světových učebnicích plastické chirurgie kapitolu o svalech rozštěpeného patra," řekl Fárův žák, přednosta kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce a přední český plastický chirurg Jan Měšťák.

Ocenil, že Fára viděl především prospěch svých pacientů. „U lidí s rozštěpem rtu nebo patra ukázal, jak je sval veden, kde končí, kam se upíná a co je nutno při operaci udělat, kde a jak ho sešít, aby se kruh uzavřel a funkce svalu byla plnohodnotná. To byl jeho největší přínos," popsal Měšťák.

Zůstal v Pelhřimově

Miroslavův otec Vojtěch Fára byl pro změnu průkopníkem v zubařině. Byl žákem věhlasného pražského stomatologa Eduarda Nessela, který mu chtěl sehnat lukrativní ordinaci v Praze, ale Fára se rozhodl po působení v Nové Včelnici vrátit do Pelhřimova.

Do té doby zuby tahali kováři nebo hostinští. Fárův otec často jako první přicházel s plombami nebo umrtvením.

„Ústa tehdejších pacientů vyhlížela velmi uboze: v chrupu mezery, na zbytku plíseň, hnědé či zelené povlaky, z úst pacientovi páchlo, uvnitř úst samá píštěl, z nichž vytékal hnis. Starali se o zuby jen tehdy, když je bolely. Ale zub však člověku není zbytečně svěřen, kouše jím a je ho třeba při řeči," citoval vzpomínky Fárova otce časopis České stomatologické komory.

Fárův životopis

Profesor MUDr. Miroslav Fára DrSc. se narodil 29. 7. 1923 v Pelhřimově. Promoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1949, v roce 1965 získal titul CSc., v roce 1966 získal titul docent a roku 1977 profesor. Nejprve šest let působil jako chirurg v Jindřichově Hradci. Na vinohradskou kliniku plastické chirurgie nastoupil v roce 1955 a v letech 1975 až 1992 byl jejím přednostou. Procestoval celý svět, operoval v řadě zemí. V roce 1967 byl na stáži ve švédské Uppsale a na přelomu let 1973 a 1974 v USA. Získal medaili J. E. Purkyně i ocenění Maligniac Reward v USA. Byl předsedou České lékařské společnosti plastické chirurgie a členem výkonného výboru mezinárodní konfederace plastické chirurgie. Byl členem České lékařské akademie.