Odorizace spočívá v tom, že zemní plyn bude ve stanoveném období nasycen dvojnásobným množstvím látky s charakteristicky intenzivním zápachem, což má usnadnit detekci úniků zemního plynu z plynových potrubí.

Odorizace má na prahu topné sezony přispět k odstranění závad a zvýšení bezpečnosti.