Odborný zásah potřebují mimo jiné některé klenby, boční oltáře i varhany. Restaurovány budou také nástěnné malby, řekl to provisor kanonie Jakub Med. Kostel včetně přilehlého kláštera je národní kulturní památkou.

Na opravy této památky má kanonie podle údajů Ministerstva pro místní rozvoj slíbenou dotaci skoro 47 milionů korun. „Je to kompletní obnova kostela, která je vynucena neblahým stavem těch památek," řekl Med. V některých částech je potřeba provést statické zajištění. Popraskaná klenba je hlavně 
u severní věže. Restaurátoři se zaměří i na mobiliář.
Jeden z varhanních nástrojů v kostele je už léta nefunkční a jeho barokní skříň je poničená červotočem. Opravy čekají také boční oltáře. „Jak tam léta pronikala vlhkost, došlo k destrukci zvlášť těch jejich spodních částí," podotkl Med. V kostele bude také proveden průzkum barevnosti 
a výmalby a nástěnné malby budou restaurovány.

Premonstráti klášterní areál postupně obnovují. Loni byly dokončeny opravy barokního ambitu a přilehlých sálů. Na revitalizaci kostela nyní získala kanonie dotaci z integrovaného operačního programu. Konečná cena prací vyplyne až z výběrového řízení na dodavatele.