Mluvčí Aneta Dostálová uvedla, že objekt Staré prelatury prošel kompletní rekonstrukcí a že se podařilo zachovat původní historickou konstrukcí i prvky. „Je to nově součástí prohlídkového okruhu. Návštěvníci tu najdou expozici historie kláštera od jeho založení v roce 1139 až po současnost. Seznámí se s architekturou, uměním, hospodářstvím, duchovním životem i vlivem kláštera na okolní region. Zároveň je zde také expozice archeologie,“ doplnila.

Badatelé a odborná veřejnost mají nyní možnost navštěvovat zrekonstruovanou klášterní knihovnu s historickými knihami a artefakty, kterou zdobí fresky z osmnáctého století. Při zvláštních příležitostech bude přístupná i běžným návštěvníkům.

Po navrácení majetku hradila Kanonie premonstrátů veškeré opravy z vlastních prostředků. Podařilo se zajistit statiku většiny budov nebo opravy střech. Až díky dotacím z Evropské unii nedávno uskutečnila i plánovanou revitalizaci stávajícího prohlídkového okruhu. Vede prostory kostela a konventu. Areál želivského kláštera je veřejnosti volně přístupný. V minulém roce ho navštívilo sedmnáct tisíc platících návštěvníků. Kromě duchovního a kulturního programu klášter nabízí také další vyžití včetně hotelu, restaurace, wellnessu či pivovaru.