Mají je na svědomí žáci ze Základní školy Jiřice, Senožaty a Hálkova v Humpolci, kteří po odborném povídání heraldika Stanislava Kasíka upustili uzdu své fantazii a pokusili se vytvořit znak pro vesnici, která se jím dosud nemůže pochlubit. Iniciátorem projektu je Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka, jejíž zástupci hotové návrhy znaků chtějí ukázat starostům dotčených obcí. „Doufáme, že je výtvory žáků inspirují a že obecních znaků, které pomáhají posílit lokální identitu, bude přibývat," shodli se Pavel Hrala a Tereza Machková z humpolecké místní akční skupiny. Expozici si zájemci mohou prohlédnout do konce června.