Vlaky proto v úseku Jihlava-Jihlávka jezdí pomalu a houkají a lidé mají strach o bezpečnost. Deník se ptal generálního ředitele AŽD Praha Zdeňka Chrdleho.

Vaše firma dodává na tratě zabezpečovací techniku. Týká se to i uvedené tratě?

Společnost AŽD Praha se na zabezpečení tratě nepodílí. Trať a kolejové obvody, které jsou předmětem problému, neprošly řadu let modernizací ani rekonstrukcí. Na trati se nachází přejezdy vzoru Sovětského svazu z 60. let a releové systémy ze 70. let. AŽD se podílela jen na dílčích dodávkách jako světla, výstražníky, závory a břevna.

Jaké problémy na přejezdech vznikají?

Kolejové obvody, které identifikují přijíždějící vlak 
a uvedou přejezd do výstrahy, jsou tak zastaralé, že není zaručena stoprocentní spolehlivost. Proto si kladu otázku, proč na trati nebyly před nasazením nových vlaků provedeny testy. Ty by mohly prokázat funkčnost vazby těchto prvků s novým vozidlem a měli bychom jasno. Problém je známý už od roku 2010, ale Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nemá tolik peněz, aby mohla zrekonstruovat a zmodernizovat všechny regionální tratě najednou. Letité podinvestování železnice zde sbírá pomyslné smutné body.

Jaké řešení navrhujete?

Existují tři řešení, která jsme SŽDC nabídli. Finančně nejnáročnější je výměna za nové spouštěcí prvky. Šlo by o definitivní řešení. Druhou možností je výměna za jednoduché spouštěcí body. A velmi rychlé a nejlevnější řešení by bylo doplnění spouštěcích prvků elektronickým kontaktem. Nicméně časem by se muselo sáhnout po jedné z prvních dvou variant, ale toto by pomohlo dočasně alespoň na těch nejpalčivějších místech.

Mají lidé oprávněný strach 
z toho, že jsou přejezdy jsou teď životu nebezpečné?

Neznám výsledky zkoušek ani testů, ale doporučil bych řidičům opatrnost a respekt 
při přejíždění kolejí. Je dobré ztišit rádio, netelefonovat, hlasitě nekomunikovat a před přejezdem zastavit. Vlak jede krokem a houká, takže ho nelze přeslechnout.

Potýkají se s problémy tohoto charakteru i železnice jinde ve světě? Kde a proč?

Samozřejmě, že i ve světě to řeší. Vyvíjí se jak technologie infrastruktury, tak i vozidel. Pokud spolu nedrží krok, vznikají problémy. Ty byly i v Německu, kde se také stala železniční nehoda, a nebo v Itálii. Ale v těchto zemích reagovali ihned a věci rychle vyřešili. U nás to jde trochu pomaleji. Je to všechno o penězích.