Ryby se totiž kvůli stulíku žlutému, který jim bere kyslík, a poměrně vysokým teplotám začaly dusit. Některé dokonce uhynuly. Kritickou situaci vyřešili místní hasiči, kteří vodu 
v rybníku prokysličili. Dusící se ryby zachránil také nájemce rybníku Bohumír Císař, který je přemístil do sousední vodní nádrže. Tímto byl ale problém vyřešen pouze jednorázově. Jak se osud Strahovského rybníka bude vyvíjet dál, je zatím v jednání.

Vedoucí odboru životního prostředí v Pelhřimově Josef Slavětínský tvrdí, že úhyn ryb ve Strachovském rybníku nezpůsobil pouze stulík. „K problému, který se mimochodem nestal poprvé, přispěl také poměrně velký počet ryb žijících ve vodě," řekl Slavětínský 
a dodal, že jedna třetina rybníku je zarostlá stulíkem žlutým, který se řadí mezi vzácnější druhy, vyžadující větší pozornost. Ze zákona prý ale chráněný není.

Stulík, nebo ryby?

Možností, jak by se mohly ryby v neokysličeném pelhřimovském rybníku zachránit, je hned několik. Ochránci přírody se přiklání k řešení přemístit ryby do většího rybníku. „Stulík by se zredukovat dal, ale tato možnost se mi zdá zcela zbytečná. Rostlina, která se na rybníku rozrostla, je totiž zvláštní taxon, který se tu vyskytuje velmi zřídka," sdělil Slavětínský. „Navíc nevím, jestli je nutné, aby 
v Pelhřimově byla vana na ryby. Strachovské rybníky by měly být spíš okrasné než 
k velkochovu," uvedl Slavětínský.

Bohumír Císař má na věc ale poněkud jiný názor. „Hodně ryb tam určitě nebylo, řekl bych, že tak zhruba kolem dvou set," přemítal Císař.
Pokud se prý s majitelem rybníka a ochránci přírody nedohodne, přistoupí k rozhodnutí nechat rybník jako okrasný. „Než abych se musel rozčilovat a dohadovat se, tak na podzim, až se bude rybník vypouštět, ryby prodám a nechám jich tam jen pár," řekl Císař.

Jak se daná situace vyřeší, bude záležet na domluvě majitele s nájemcem Strachovského rybníka. „V blízké době se uskuteční jednání, na kterém se všichni sejdeme a společně se domluvíme, jak bude osud jednoho ze strachovských rybníků vypadat. Byl bych rád, kdyby do konce prázdnin byla tato situace vyřešena," pověděl Slavětínský.

S úhynem ryb na Pelhřimovsku se podle Slavětínského příliš nesetkáváme. „Většinou se to stává v nádržích na návsi, kde není příliš velký přítok vody. S problematikou úhynu ryb při vysokých teplotách se ale rybáři setkávají po celé republice. Nejvíce se to objevuje na Třeboňsku a Jindřichohradecku," uvedl Slavětínský. Co se týče rostliny stulík, která ve Strachovském rybníku bere tamní vodní fauně kyslík, je prý tento případ ojedinělý. „V tak velkém množství se tu stulík neobjevuje, jen drobně v jezírkách," ukončil Slavětínský.

Denisa Šimanová