Na programu mají schvalování II. a III. etapy vybudování kanalizace v místní části Skrýšov, schvalování dotací na obnovu fasád a střech v městské památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu a na obnovu památek i schvalování dotace pro Agenturu Dobrý den.

Chybět nebudou ani nejrůznější majetkové převody. Po prázdninách se zastupitelé znovu sejdou 25. září.