Zastupitelé schválili prodej v součtu 4,65 hektaru pozemků šesti žadatelům, kteří mají do nejnovější průmyslové zóny na jiho-východním okraji Pelhřimova namířeno.

Zastupitelé mohli chtít 
za pozemky ještě víc, ne-
boť výbor pro nakládání 
s obecním majetkem navrhoval zvýšit původně deklarovanou cenu 400 ko-run za metr čtvereční na 600 korun.

Zastupitelé ale podpořili postoj Josefa Doubka (ODS), který prosadil návrh zachovat pro investory cenu, kteří už o pozemky požádali, 
v původní výši a na 600 korun za metr čtvereční ji zvednout až pro žadatele příští. „Musíme si říct, co je přednější. Jestli chceme vydělat víc peněz, když je zájem o tyto pozemky, nebo jestli chceme, aby město bylo seriózním partnerem, který drží pravidla," porovnal možné přístupy Doubek.

Za kompromisní pak označil řešení schvalovat prodej na základě již podaných žádostí, a teprve poté zvyšovat kupní cenu.

Matematicky vzato činí rozdíl v penězích utržených za pozemky v průmyslové zóně, jejichž prodej zastupitelé 8. června schválili, 9,3 milionu korun. Při ceně 600 korun by město získalo 27,9 milionu, při původní ceně 400 korun za metr to bude 18,6 milionu. Zmíněný rozdíl je ale hypotetický.

S doporučením výboru pro nakládání s obecním majetkem zvýšit cenu bezprostředně před schvalováním prodeje totiž žadatelé, jejichž žádosti přicházely na radnici od února, nesouhlasili. „S doporučením výboru byli seznámeni jednotliví žadatelé, kteří s případným zvýšením kupní ceny nesouhlasí a požadují, aby jejich žádosti byly projedná-ny za původní cenu 400 korun," tlumočil zastupitelům stanovisko žadatelů předkladatel návrhu a místostarosta Pelhřimova Ladislav Med (ODS).

Z požadavku šestice zájemců o pozemky v průmyslové zóně Ke Skrýšovu před klíčovým rozhodováním zastupitelů je zřejmé, že by za vyšší cenu půdu nekupovali, a město by 
s největší pravděpodobností dostalo ještě méně peněz než při schváleném řešení.

Výbor pro nakládání 
s obecním majetkem zdůvodňoval, proč chtěl měnit pravidla uprostřed hry, tedy zvyšovat cenu stanovenou 
v červnu 2011, značným 
zájmem o koupi pozemků 
v průmyslové zóně. Ke zmíněné ochotě měnit pravid-
la pro žadatele o pozemky uprostřed hry se přidali radní.

Pelhřimovská průmyslová zóna Ke Skrýšovu má rozlohu zhruba patnáct hektarů. První investoři do ní začali přicházet před zhruba třemi lety. Do června letošního roku v ní bylo prodáno přibližně 6,6 hektaru půdy.

Pokud se záměr schválený 8. června pelhřimovskými zastupiteli podaří realizovat v plném rozsahu, zůstane 
k dispozici necelých pět hektarů volných pozemků.

Kdo chtěl měnit pravidla uprostřed hry

Složení výboru pro nakládání s obecním majetkem, který chtěl měnit pravidla s cenou pozemků uprostřed hry: Ladislav Med (předseda), Jaroslav Poláček (tajemník), Pavel Hájek, Jiří Šíma, František Čekal, Pavel Hodáč, Miroslav Kot, Ladislav Kobrle (členové).