Přesněji řečeno budou jednat o tom, zda jednání o zmíněném problému, jímž se zabývali na schůzi 2. června, 
a hlavně hlasování k tomuto bodu, bylo v souladu se zákonem.

Opoziční zastupitelé Pavel Hájek a Renáta Marková (oba Změna pro Pelhřimov) mají za to, že hlasování a přijímání usnesení v pořádku nebylo. Proto odmítli podepsat zápis o pátém zasedání zastupitelstva a zpochybnili přijaté usnesení k předmětnému bodu z důvodu zmatečnosti hlasování.

Podle Hájka a Markové hlasovali v rámci rozpravy, během níž padlo několik protinávrhů, zastupitelé Zdeněk Jaroš a Pavel Míka (oba TOP 09) k jednomu z protinávrhů jak pro protinávrh, tak proti němu. „Všiml jsem si toho až při dodatečném sledování videozáznamu ze zastupitelstva," poznamenal Hájek.

Jako jednatel společnosti pHmedia Czech Republic pořizuje se svými lidmi záznam 
z jednání pelhřimovského zastupitelstva pro potřeby zpravodajského portálu i-Vyso᠆čina.cz. Záznam je pak přístupný na webu.

Starosta František Kučera (ČSSD), který kvůli projednání zmíněného bodu i několika dalších návrhů poprvé v současném volebním období svolal zastupitele na mimořádnou schůzi, připouští, že proces rozpravy k parkování 
v historickém centru Pelhřimova mohl být diskutabilní. O tom, že přijaté usnesení bylo v souladu se zákonem a jednacím řádem, nepochybuje. „Usnesení bylo přijato zákonně. Bod jsem přesto zařadil do projednávání, aby se vyloučily všechny pochybnosti," komentoval zařazení zmíněného bodu na program jednání zastupitelů Kučera.

Zastupitelé by nejprve měli rozhodovat o správnosti zápisu, a tedy o zákonnosti projednávání zmíněného bodu 
o zpoplatněném parkování 
v historickém centru města. Je pravděpodobné, že jeho správnost potvrdí.

Pokud získá většinovou podporu zjištění Hájka a Markové, nejspíš se k problematice vrátí, a to od samého počátku. Nové jednání o placeném parkování by ovšem zastupitelé projednávali nejspíš na některé další schůzi.

Na tu dnešní takový bod zařazen není a Hájek ani příliš nepočítá s tím, že by zastupitelé správnost zápisu z 5. zasedání z 2. června většinově nepotvrdili. Přesto nevidí svůj podnět jako zbytečný. „Chci připomenout, aby se vždycky na jednání zastupitelstva postupovalo podle jednacího řádu a aby bylo jasné, jak kdo v jednotlivých bodech hlasoval," řekl Hájek. Současně chce obnovit debatu o pořízení hlasovacího zařízení pro jednání pelhřimovského zastupitelstva. „Kdybychom měli hlasovací zařízení, tak by spory odpadly a jednání by se urychlilo. A také by bylo dohledatelné, jak zastupitelé hlasovali," dodal Hájek.

Podle Hájka by se zastupitelé k jednání o novém systému parkování v pelhřimovské městské památkové rezervaci měli vrátit, i když dneska správnost zápisu z 2. června potvrdí. „Návrh prošel těsnou většinou hlasů. A změna parkování v centru Pelhřimova je tak vážná věc, že by měla mít jasnou podporu," připomněl Hájek.