Budova, která se nachází v samotném centru města, navazuje na náměstí Svobody, zámecký areál či zámecký park, je dlouhodobě nevyužitá a tím pádem už roky chátrá.

Město objekt koupí za 2,7 milionu korun. „Jedná se o velmi strategický objekt, kde vlastnictví města zajišťuje kontrolu nad areálem a jakékoli další využití bude podléhat veřejné diskuzi. Dalším důležitým důvodem je aktuálně nedobrý technický stav objektu, který hyzdí opravené centrum," sdělil starosta Pacova Lukáš Vlček.

Ten následně pokračoval: „Město Pacov má určité možnosti na čerpání prostředků na opravy nemovitých kulturních památek, tyto možnosti bychom také do budoucna rádi využili."

Využití je zatím ve hvězdách

Aktuálně město Pacov vlastní v areálu pouze objekt bývalé hasičské zbrojnice, ostatní objekty jsou v soukromých rukách jako například bývalý objekt sladovny.  Jaké bude konkrétní využití objektu, je zatím ve hvězdách.

„Pár věcí máme, ale jsou to trošku vizionářské záměry, které si zatím necháme pro sebe. Dokud nejsou plány rozpracované, není vhodné o nich mluvit. Nyní jsou důležité dvě věci – za prvé, že ho fyzicky vlastníme a můžeme ho začít opravovat. Druhá věc, která s tím souvisí, je změnit vnější vzhled objektu. Postupně bychom chtěli opravit fasády, střechy a dále odstranit náletové dřeviny, prostě dát budovu zvnějšku dohromady. Projekt zatím zpracovaný nemáme," komentoval starosta.

Tento krok bude nyní součástí dalšího jednání zastupitelstva s ohledem na připravovaný rozpočet na rok 2015, kde by se měly objevit i finanční prostředky na základní projektovou dokumentaci na rekonstrukci objektu.

Chráněná památka

Areál byl od svého vzniku, kdy ho v roce 1528 založil Oldřich Španovský z Lysova, součástí života města, ze kterého se po uzavření vytratil. Výroba tam byla ukončena v roce 1969. V roce 2011 byl areál pivovaru prohlášen za chráněnou kulturní památku.

„O získání areálu jsme uvažovali už dlouho, dosud však nebyly vhodné podmínky, především cena, za kterou by zastupitelé byli ochotni areál koupit," přiblížil Lukáš Vlček.

Město Pacov nakonec areál kupuje za částku 2,7 milionu korun. „Byl zpracován znalecký posudek, který ohodnotil objekt na 9,7 milionu korun a to takzvanou stavebně technickou metodou, tento posudek byl autorizovaným odhadcem zpracován především z toho důvodu, abychom měli jistotu, že vynakládaná cena je adekvátní," dodal první muž Pacova.

V areálu se dochovaly všechny podstatné objekty využívané v procesu výroby piva. Navíc si areál uchránil celistvý vzhled bez výraznějších rušivých exteriérových zásahů, což umožňuje vnímat ho skutečně jako pivovar, a to i přesto, že už delší dobu neslouží svému původnímu účelu.

V interiéru se sice žádné příslušenství nedochovalo, ale i tak je pacovský pivovar cenným dokladem industriální architektury začátku 20. století.

Historie pivovaru v Pacově

Pacovský panský pivovar založil v roce 1528 Oldřich Španovský z Lysova. Zikmund Jan Myslík z Hiršova jej spolu se zámkem a celým panstvím věnoval karmelitánům. Po zrušení kláštera v 18. století jej vlastnil náboženský fond, od nějž jej získal baron Gudenus.
Barokní areál byl na přelomu 19. a 20. století přestavěn v historizujícím slohu, tuto podobu si víceméně zachoval dodnes. Posledním soukromým majitelem byl Adolf rytíř Weisse z Tessbachu, majitel panství a propagátor motoristického sportu.
Po II. světové válce vlastnilo nějakou dobu pivovar město Pacov, poté přešel pod „křídla" národního podniku Havlíčkobrodské pivovary. Výroba byla ukončena v roce 1969. V roce 2011 byl areál pivovaru prohlášen za chráněnou kulturní památku.

Zdroj: www.hrady.cz