Ve všední den dopoledne je na silnicích v Pelhřimově provoz jako na pražské magistrále. „Už aby to bylo. Město potřebuje obchvat jako sůl,“ postěžoval si Deníku Jaroslav Doubek, když se už několik minut snažil přejít silnici u nemocnice. Obchvat si přeje i místní Karel Král který dopravu ve městě v minulosti označil za nebezpečnou.

Jeho přání se zřejmě splní. Stavba západního obchvatu v délce pěti kilometrů má reálné obrysy. „Pokud vše dobře půjde, stavba by se dala za dva roky zahájit. Jen pro informaci, v současné době je v jednání spojení této stavby s obchvatem Starého Pelhřimova,“ sdělila za ŘSD Marie Tesařová ředitelka Správy Jihlava. Stavba obchvatu Starého Pelhřimova, který měří jeden a půl kilometru, vyjde bezmála na 195 milionů korun. Silnice I/19, na které Starý Pelhřimov leží, tvoří klíčovou spojnici mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočina.

Západní obchvat Pelhřimova vyřeší problémy s hustou dopravou. Plán obchvatu.Západní obchvat Pelhřimova vyřeší problémy s hustou dopravou. Plán obchvatu.Zdroj: se souhlasem ŘSD

V úseku I/19 za Pelhřimovem projede za den minimálně osm tisíc aut. To se negativně projevuje na životě obyvatel obcí na trase této silnice. Patří sem i Starý Pelhřimov, kde silnice prochází obydlenou částí a vede podél zahrádkářské kolonie. „Cílem stavby přeložky I/19 je vyvedení kamionové a osobní dopravy mimo tuto místní část. Vybudování obchvatu přinese zklidnění hustého provozu. Snížení zátěže bude mít za následek méně hluku a méně výfukových zplodin,“ informovala o projektu obchvatu Starého Pelhřimova už před rokem Marie Tesařová.

Dodala také, že vzhledem k umístění autobusových zastávek po obou stranách průtahu obcí existuje nebezpečí srážky aut s chodci, což obchvat znatelně sníží.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Jaroslav Doubek a Karel Král patří k těm, co západní obchvat Pelhřimova chtějí. Stavba má i své odpůrce. „Západní obchvat města by měl vést mezi Pelhřimovem a Starým Pelhřimovem, kde je vhodnější ponechat prostor k bydlení. Zvláště v situaci, kdy již dnes rodiny nemají možnost najít v Pelhřimově pozemek ke stavbě domku. Daná oblast je blízko škol, obchodů i sportovních zařízení a nemá ani daleko do přírody,“ prohlásil například David Švec kterému se obchvat nelíbí od začátku.

Tak má vypadat moderní hotel v Pelhřimově.
Pelhřimov bude mít nový hotel. Projekt si lidé prohlédnou v červnu, podívejte se

 Západní obchvat by měl Pelhřimovu přinést hlavně zklidnění dopravy v centru. Téměř celým městem vede silnice první třídy číslo 34. Je to důležitá spojka části jižních Čech s dálnicí D1. Do Pelhřimova vede z Jindřichova Hradce, pokračuje na Humpolec a Havlíčkův Brod. Navíc se za Pelhřimovem napojuje na silnici první třídy číslo 19. To je hlavní tah na Tábor. Po silnici městem jezdí proto nejenom osobní auta, ale také těžké kamiony.

Už letos v lednu získalo ŘSD na obchvat první stavební povolení. Vydal jej Drážní úřad a týká se nového železniční mostu; obchvat bude zhruba v polovině podcházet trať 224 Pelhřimov – Tábor. Město Pelhřimov vydalo ŘSD stavební povolení k západnímu obchvatu na silnici první třídy 34 osmnáctého května a to pro katastrální území Pelhřimov, Myslotín a Starý Pelhřimov.

Ředitelství silnic a dálnic začalo vykupovat pozemky pro stavbu západního obchvatu města.
Obchvat Pelhřimova: začal výkup pozemků, majitelé mohou získat bonus za rychlost

Podle místostarosty Pelhřimova Zdeňka Jaroše už začaly v souvislosti s obchvatem výkupy pozemků a to nejdřív v katastrálním území Myslotín. Po Myslotínu budou silničáři jednat s obyvateli Starého Pelhřimova a samotného města Pelhřimov.

Jednání o výkupu pozemků uspořádala společnost Pragoprojekt v zastoupení investora. „O obchvatu se u nás mluví skoro dvacet let. Ředitelství silnic a dálnic v současné době nabízí majitelům pozemků jako bonus osminásobek ceny v případě, že po obdržení smlouvy dojde do šedesáti dní k podpisu navržené smlouvy. Pokud nedojde k podpisu, může majitel pozemku dostat pouze běžnou cenu bez bonusu,“ upřesnil Jaroš. Jak dodal, nabídka prodeje se týká zhruba stovky lidí.

Například v Havlíčkově Brodě se příprava stavby jihovýchodního obchvatu zdržela kvůli sporům s farmářem, majitelem jednoho pozemku který se nebál ani vleklých soudů. „Objevili se jednotlivci, kteří mají připomínky, ale zatím o žádném soudním sporu nevím,“ poznamenal místostarosta s tím, že v případě, že nedojde k dohodě obou stran, může dojít až k vyvlastnění pozemku, jelikož se jedná o veřejně prospěšnou stavbu. K vyvlastnění dochází pouze tehdy, když vlastnické právo nelze získat jinak. K vyvlastnění pozemků tak může ze zákona opravdu dojít. „Především je to tehdy, když veřejný zájem pro stavbu převažuje nad zájmem soukromým. Tedy jako například při budování obchvatu,“ dodal místostarosta. 

Rybník Stráž v Pelhřimově dostává novou podobu
Rybník Stráž v Pelhřimově dostává novou podobu. Podívejte se

O obchvatu

  • Západní obchvat Pelhřimova bude dlouhý téměř pět kilometrů
  • Povede od Myslotína, kde se napojí na silnici I/34, až ke křižovatce se silnicí I/19 u Starého Pelhřimova.
  • Součástí stavby bude mimo jiné také propojení se silnicemi I/19 a II/112 pomocí mimoúrovňové prstencovité křižovatky.
  • Obchvat se má stavět v letech 2025 až 2027, předpokládaná cena je necelá miliarda.
  • Na jihu naváže na obchvat Ondřejova, který byl otevřen v roce 2017.
  • Součástí akce je stavba obchvatu Starého Pelhřimova, který měří jeden a půl kilometru, vyjde bezmála na 195 milionů korun.