Přesně sto sedmdesát devět pracovníků pojišťovny v průběhu tohoto roku načetlo audioknihu pro nevidomé. Vyčetli si tak unikátní rekord, zaznamenaný pelhřimovskou agenturou Dobrý den. „Tolik hlasů, jako je v audioverzi encyklopedické knihy Olgy Spalové Co to je, když se řekne…, se ještě v žádné jiné české audioknížce nesešlo," řekl Josef Vaněk z agentury Dobrý den.

Zaměstnanci pojišťovny si mezi sebou rozdělili celkem 222 známých i méně známých úsloví, které kniha poutavou formou vysvětluje, a každý 
z nich načetl jednu nebo i více kapitol.

Naučnou publikaci pojišťovna Allianz vybrala a celý projekt zrealizovala ve spolupráci s Nadací Leontinka, která tak knížku dětem se zrakovým postižením bude moci darovat pod stromeček. Celoročně ji pak budou mít k dispozici v Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana 
v Praze, kde byla kniha načtena i zkompletována.

„Jsem moc ráda, že jsme do projektu šli a že se nám ho podařilo úspěšně dokončit. Kromě toho, že jsme společnými silami načetli knížku pro ty, kteří by se k ní jinak dostali jen stěží, jsme se poučili a něco nového poznali i my. Natáčení 
v profesionálním nahrávacím studiu bylo pro řadu z nás velkým zážitkem," uvedla Nelly Talášková ze správní rady
Allianz nadačního fondu, který celofiremní aktivitu organizačně zastřešil.

Slavnostní křest nové audioknihy se uskuteční ještě před Vánoci a dílo, do které-
ho zaměstnanci vložili více než 76 nahrávacích hodin, 
a hlavně spoustu nadšení, pak už poputuje přímo do Nadace Leontinka.

Jejím posláním je umož-
nit dětem a studentům se zrakovým postižením integraci do společnosti a zaměstnanci Allianz pojišťovny doufají, že svým dobrým skutkem jim 
v tom takto alespoň trochu pomohou.