Objekt, kde býval do roku 2014 ústav sociální péče pro mentálně postižené, vlastní Kraj Vysočina, který byl rovněž zřizovatelem zmíněného ústavu.

Pro opuštěný zámek zatím kraj stále nenašel kupce. Nyní běží nově vyhlášený záměr prodeje, který krajští radní schválili začátkem července. Pokud se v termínu na podání nabídek, tedy do 1. října, žádný kupec neobjeví, bude nejspíš rozdávat Kraj Vysočina pomyslné karty znovu. „Rada může vyhlásit nové výběrové řízení, může ještě snížit cenu. Pořád platí, že chce nemovitost prodávat,“ uvedla k postoji vedení Kraje Vysočina mluvčí hejtmanství Eva Neuwirthová.

Zámek by získala ráda do vlastnictví obec Těchobuz. Pro představitele Těchobuze je ale jedinou schůdnou variantou bezúplatný převod. Ten ale přichází v úvahu až poté, kdy se kraji nepodaří objekt prodat. „Do prvního října běží výzva, kdy se mohou hlásit zájemci, kteří by chtěli zámek koupit. Do té doby musíme čekat, teprve pak by mohlo dojít na variantu převodu podle představ obce,“ doplnil svůj pohled na hledání nového vlastníka opuštěného zámku starosta Těchobuze Pavel Hájek.

Obec podala žádost o bezplatný převod majetku kraje už v roce 2014, kdy v rámci transformace sociálních služeb končil v Těchobuzi ústav sociální péče.

Kraj ale musel nejdřív zkusit najít kupce. Ten se zatím neobjevil, přestože nabídková cena byla již dvakrát snížena. „Vedení kraje v čele s hejtmanem Jiřím Běhounkem nadále upřednostňuje prodej zámku v Těchobuzi. Bezúplatný převod není řešením, jaké by kraj upřednostňoval,“ připomněla Eva Neuwirthová.

Nejdřív byl zámek nabízen za dvanáct milionů. Ve druhém kole šla nabídka o jeden milion dolů.

Ani za jedenáct milionů se zájemce nenašel, v aktuální třetí výzvě chce kraj za opuštěný objekt 8,6 milionu korun. „I když šla cena dolů, na koupi v rozpočtu obce peníze nemáme. Pokud bychom ale objekt získali bezplatně, peníze na rekonstrukci z vypsaných dotací bychom získat uměli,“ prohlásil starosta Těchobuze.

Pokud by zámek obec získala, část by využila na rozšíření Galerie Bernarda Bolzana, jenž od roku 2007 sídlí v sousední bývalé sýpce, která byla součástí hospodářských objektů náležících k panství. „V další části zámku bychom vybudovali byty s pečovatelskou službou. Počítáme, že by tam mohlo být deset takovýchto bytů,“ prozradil plány starosta Pavel Hájek.

Dvěma byty s pečovatelskou službou už obec disponuje v současnosti.

K zámku patří čtyřhektarový park, který už obec využívá. Park není součástí nabídky na prodej samotného zámku, na jeho bezplatném převodu z vlastnictví Kraje Vysočina do majetku obce jsou už obě strany předběžně dohodnuty. „Pokud by se nám podařilo získat podle našich představ i vlastní zámek, převáděli bychom nemovitosti společně,“ dodal starosta Pavel Hájek.