Ti, kteří se chystají si budovu školy prohlédnout a navštívit tamní žáky, budou ve škole vítáni od 8.15 do 11.55 hodin a od 14.30 do 16.30 hodin. „Těšíme se na vaši účast v dopolední výuce, která bude probíhat podle aktuálního rozvrhu jednotlivých tříd,“ řekl Václav Lašťovička, zástupce ředitelky Základní školy Osvobození.

V odpoledním bloku se příchozí mohou těšit na projektovou výuku ve věkově smíšených skupinách, skupinové a laboratorní práce, zeměpisnou soutěž, angličtinu s využitím All in One, vědomostní deskové hry a mimo jiné také na ukázku LEGO robotiky a badatelského způsobu výuky přírodopisu.