Radnice si pozvala do Humpolce odborníky, jako je architekt Ondřej Tuček. Ten se zabývá v Praze a v blízkém okolí návrhy na rozšiřování kapacit školních budov dle nejmodernějších požadavků vzdělávání dětí pro 21. století. Dalším odborníkem je profesor Jakub Fischer, děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ze spolupráce odborníků s městem vyplyne řešení, jak rozšířit oba školní areály v Humpolci. „Pro práci architekta potřebujeme kvalitní studii s daty a prognózu, co se týče počtu nově narozených dětí v této spádové oblasti alespoň do roku 2035,“ vysvětlila starostka.

Humpolec má dvě základní školy, Hradskou a Hálkovu. V jedné třídě je v průměru až třicet žáků. Možným řešením je rekonstrukce budovy v Husově ulici, která patří městu a už nyní je odloučeným pracovištěm školy Hálkova. I podle názoru starostky Štěrbové by budova školy v Husově ulici měla sloužit vzdělávání.