Prázdniny jsou sice za polovinou, nicméně ještě před ukončením školního roku měli žáci základních škol k dispozici seznam nabízených aktivit. Podle ředitele Domu dětí a mládeže Libora Fišara není důvod nijak složitý. „V dnešní době je nepřeberné množství příležitostí, co mohou děti dělat. Aby měly dostatek času na rozmyšlenou, rozhodli jsme se to udělat tímto způsobem. Tento systém funguje již třetí rokem a osvědčil se, “ informoval.

Pro velkou řadu rodičů je mnohdy nejschůdnější variantou zvolit pro dítě některou z volnočasových aktivit, které nabízí přímo škola, do níž jejich potomek dochází. „Je dobré mít přehled. I z tohoto důvodu jsme nabídku zveřejnili ještě před prázdninami, aby měli rodiče povědomí o tom, jaké kroužky budou ve školním roce vůbec k dispozici,“ sdělil Libor Fišar.

Některé ze zájmových kroužků byly plné ještě před samotným uveřejněním soupisu. „U některých kroužků nastává jev, kdy žáci vědí, že budou pokračovat bez ohledu na to, kdy se kroužek bude konat. Ti se pak rovnou přihlašují u vedoucích ještě před skončením školního roku,“ uved Fišar.

Někdy může nastat situace, že některé oblíbené kroužky jsou téměř čtvrt roku před zahájením obsazené. „U některých aktivit máme permanentně plný stav. Takovým příkladem jsou mažoretky nebo kroužky, které jsou zaměřeny více individuálně, sem řadíme kupříkladu hru na hudební nástroj,“ zmínil Libor Fišar.

U některých zájmových kroužků dochází ke změnám. „Před pár lety se například počítačový kroužek týkal základů týkající se práce s internetem. V dnešní době je to nesmysl,“ sdělil Fišar.

Dům dětí a mládeže na tuto skutečnost reaguje. „Dnes má každé dítě svůj počítač, veškerou techniku. Kroužek týkající se počítačů se tak více zaměřuje na 3D tisk, tvorbu webových stránek a podobně. V těchto situacích musíme jít s dobou,“ upozornil Fišar.

Možnosti trávení volného času jsou v dnešní době takřka neomezené. Děti a mladiství stále častěji vyhledávají extrémnější věci a výjimečnost.

A proto kromě zavedených kroužků se zařízení nebrání ani úplným novinkám. „Na dětském dnu jsme postřehli, že byly děti unešené z parkouru. Domluvili jsme se tak s kluky, kteří tuto disciplínu ovládají, že by jednou týdně zajeli, nebo nám předali další kontakty, abychom mohli tento kroužek realizovat,“ nastínil situaci Fišar.

Ani sestavování nabídky se neobejde leckdy bez komplikací. „Sice se snažíme reagovat na poptávku, avšak leckdy nastává kámen úrazu, a to sehnat instruktory. I ti bývají časově omezeni, protože výuka na DDM pro ně není obživou, nýbrž koníčkem. Pak je občas problém dát dohromady termín,“ informoval Fišar.

Vedení Domu dětí a mládeže překvapuje skutečnost, že rodiče stále více poptávají kroužky, které by probíhaly o víkendu. „Rodiče by rádi svým ratolestem umožnili nějakou aktivitku i v sobotu, nebo v neděli. I o této variantě přemýšlíme,“ vyjádřil se k zájmu ředitel Libor Fišar.

Paleta zájmových kroužků je velmi pestrá – od hudebních, přes pohybové, až po výtvarné. „Celá společnost se stává konzumnější, i děti spíše čekají, až je někdo vytáhne. Od května mají k dispozici nabídku našich kroužků. Získávají tak čas na rozmyšlenou, případně se mohou se domluvit s kamarády, co by je bavilo,“ dodal Fišar.

Dům dětí a mládeže v Pelhřimově zajišťuje kromě zájmových činností i různé soutěže, akce v průběhu školního roku i během prázdnin či letní tábory.