Zmíněné parcely jsou plně zasíťované. Dělníci tedy vybudovali nejen komunikaci, ale také vodovod, oddělenou kanalizaci, a to jak splaškovou, tak dešťovou, veřejné osvětlení, přípojky plynu a elektrické energie.

Chodníky podél silnice budou zbudovány po dokončení výstavby rodinných domů. Mimo jiné město Pacov nechalo v dané lokalitě vybudovat nové kontejnerové stání na tříděný odpad. Místní tak budou moci využívat kontejner na papír, plast a sklo.

Zastupitelstvo města ještě do konce roku projedná a schválí výzvu a podmínky prodeje nově vybudovaných parcel. „Navrhovaná cena parcel bude 500 korun bez DPH za metr čtvereční. Cena včetně DPH vychází na 605 korun,“ informoval starosta Pacova Lukáš Vlček. Zveřejněnou výzvu k prodeji parcel najdou zájemci v měsíčníku Z mého kraje, na úřední desce tamního městského úřadu nebo na webových stránkách města.