„Rybník je zanesený bahnem, jehož původ musí být z čistírny odpadních vod, protože jiný přítok do rybníka není. Viděl jsem, jak z čistírny natékala do rybníka kalná voda, obsahující právě ten černý kal, který se po chvíli usazoval,“ potvrdil starosta Černovic Jan Brožek.

Čím je to způsobené, však v Černovicích zatím neví. „Měli jsme schůzku s projektantem, provozovatelem čistírny, kterým je firma Vodak i s majitelem rybníka Radkem Baštou. Budeme objednávat nějaké nezávislé vzorkování a testování, abychom se dopátrali k příčině,“ informoval Jan Brožek.

Podle Radka Bašty se situace výrazně zhoršila za poslední tři roky. „Na rybníku dochází i k úhynu ryb. Situaci je třeba nějakým způsobem vyřešit tak, abych rybník mohl užívat a udržovat v normálním chodu a abych nakonec nebyl v rozporu se zákony, když tyto odpadní vody odcházejí z rybníka dál,“ sdělil Bašta.

Dodal také, že informace o tom, že kal z rybníka odtéká dál, mu přišly z nedalekých Tučap.