Na Velký pátek 14. dubna připravil farář Michael Hána na půl šestou v podvečer bohoslužbu do sborového domu v Růžové ulici v Pel᠆hřimově. Na velikonoční neděli 16. dubna a velikonoční pondělí 17. dubna shodně na 8.45 hodin zve farář na bohoslužby do nedalekých Strměch, v neděli na faru. „Na Velký pátek a velikonoční neděli slavíme při všech bohoslužbách večeři Páně,“ připomněl farář Michael Hána v pozvánce.

Velikonoční bohoslužby pochopitelně připravily i další církve působící v regionu. Římskokatolická církev v Pelhřimově nachystala na období letošních Velikonoc do kostela svatého Bartoloměje celkem sedm bohoslužeb. První z nich se koná dnes na Zelený čtvrtek v 18 hodin, ve stejný čas začíná bohoslužba zítra na Velký pátek. Na Bílou sobotu, se sejdou věřící v kostele ve 20.30 hodin.

Nedělní a pondělní bohoslužby se pak uskuteční v ranních a dopoledních hodinách. V neděli na Hod boží velikonoční začíná první mše v 7 hodin a druhá v 9 hodin a stejné časy mají i dvě bohoslužby na Velikonoční pondělí.

Specifickou podobu budou mít Velikonoce v Želivě, kde se nachází premonstrátský klášter a v jeho sousedství kostel Narození Panny Marie, centrum duchovní setkání během nadcházejících svátků. Tam zamíří věřící dnes, na Zelený čtvrtek, hned dvakrát, a to v 18 hodin na mši svatou na památku Večeře Páně a ve 21 hodin na společné modlitby v Getsemanské zahradě kostela.

Na Velký pátek a Bílou sobotu se věřící sejdou v želivském kostele Narození Panny Marie k tradičním velikonočním rituálům shodně vždy třikrát a křesťanské Velikonoce v Želivě vyvrcholí v neděli na Boží hod velikonoční v půl jedenácté dopoledne pontifikální mší svatou.