V letošním roce uspořádala zmíněná základní škola pro zájemce z osmých a devátých tříd již třetí ročník konverzačního kurzu s rodilou Američankou. „Lektorkou kurzu byla absolventka univerzity Rachel z Michiganu, která si svou skvělou angličtinou a výukovými metodami žáky okamžitě získala," pověděla zástupkyně ředitele školy Iva Jeníčková.

Kurz se na kamenické základní škole uskutečnil od 21. listopadu do 25. listopadu a žáci obdrželi certifikát o absolvování intenzivního kurzu v rozsahu 30 hodin.

Podle Jeníčkové bylo pro ně toto obohacení výuky velkým přínosem, jelikož si zlepšili své poslechové a komunikativní dovednosti, rozšířili slovní zásobu a nastudovali divadelní představení. Všechny činnosti probíhaly formou hry a zábavy. „Myslím, že se nám podařilo žákům zpříjemnit výuku angličtiny a posílit jejich vztah k anglickému jazyku, který je dnes nedílnou součástí vzdělání," dodala Jeníčková.