Jak děti angličtinu ovládají, se přitom mohli do výuky přijít podívat i rodiče. Konal se totiž Den otevřených dveří. Dopoledne žáci strávili v lavicích, odpoledne následovaly pracovní dílny, projektová činnost, vystoupení a turnaje.