Z lokality zmizely nebo ještě zmizí například borovice s jednostrannou korunou, smrk s výskytem suchých větví, břízy s vysoko vyvětvenými korunami nebo stromy jejichž kořenové systémy zasahují do kanalizace. Některé keře jsou určeny ke zmlazování, s novou výsadbou v rámci revitalizace veřejné zeleně na sídlišti 5. května počítá město v roce 2020.