Čím Vyskytná aktuálně žije?

Připravujeme parcely pro šest rodinných domů. Navazujeme na etapu z roku 2016. Zájem o pozemky a nemovitosti je enormní. Do toho se objevila zajímavá developerská akce, kdy by se tu mohly postavit čtyři bytové domy na obecních pozemcích. Myslím si, že o byty zájem je a kdyby to klaplo, tak by nám to navýšilo počet obyvatel a to by byl posun dopředu i do budoucího rozvoje.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

S budovou obecního úřadu se snažíme něco dělat tak, abychom zajistili bezbariérový přístup a využili budovu tak, aby občanům sloužila. Letos nás čeká připravit ordinaci pro obvodní lékařku včetně zázemí a místnost pro knihovnu. Každý rok se snažíme obnovit komunikaci v části obce, což je spojené s výměnou vodovodních uzávěrů a dobudování dešťové kanalizace, pokud je potřeba.

V Branišově budeme letos opravovat přívod vody. Svépomocí a brigádně tam opravují kulturní dům. A v Sedlištích je plánovaná oprava elektroinstalace v budově hasičské zbrojnice.

Co byste tu rád opravil, změnil nebo vybudoval do budoucna?

Řešíme opravu školy. Budova je projektovaná na dvě stě dětí. Teď tam máme zhruba sedmačtyřicet dětí. Náklady na budovu v souvislosti s počtem osob a využitím budovy jsou nepřiměřené. Takže to bychom chtěli nějakým způsobem řešit. Pak je tu obecní budova restaurace spojená se sálem, kde nemáme nájemce. I tento objekt si zaslouží nemalé investice. Ale přes léto tu funguje koupaliště a kemp s občerstvením, takže tím je potom v tomto období provoz té hospody stížený a bude asi i složitější sem nějakého nájemníka dostat. Máme vizi o komunikačním propojení budovy obecního úřadu s centrem obce včetně vyřešení parkování. A také připravujeme výstavbu multifunkčního hřiště včetně zázemí u fotbalového hřiště.

Léto plné zážitků slibují příměstské tábory v Třebíči, Dačicích a Telči.
Příměstské tábory na Vysočině táhnou, většina hlásí plno

Se kterými problémy se tu aktuálně potýkáte?

Trápí nás samozřejmě kůrovec. Za minulý rok jsme vytěžili zhruba 1700 kubíků a předminulý rok tisíc kubíků. Běžný stav je tři sta až pět set kubíků ročně. Navíc na nás navazují městské lesy Pelhřimov, kde se těží o to víc. Oni mají běžný stav třináct až patnáct tisíc kubíků ročně a za minulý rok měli myslím sto třicet tisíc kubíků. Těží se těžkou technikou, která trochu mění a narušuje i odtokové poměry, které tam dosud byly. Začaly jsme mít trochu problémy s pitnou vodu, protože v těch lesích máme studně, které zásobují obec Vyskytnou. Při dlouhodobých deštích se nám navíc vodní zdroje kalí. Budoucí plán a východisko by bylo možná i propojení vodovodních řadů napříč krajem.