Dodavatelem stavby, která zahrnuje rekonstrukci silnic, místních komunikací, chodníků a plochy náměstí, kanalizace, vodovodu, elektroinstalace veřejného osvětlení, veřejného rozhlasu a elektroinstalace pro dobíjecí stanice a zapuštěné zásuvkové rozvaděče, revitalizaci zeleně a dodávku mobiliáře, je firma Sates Čechy.

Kromě pracovníků zmíněné firmy se budou na stavbě pohybovat i archeologové ze společnosti Archaia Brno. „Buďte opatrní a dodržujte prosím všechny pokyny, které budou na staveništi, nebo které vám předají pracovníci na místě. Stavba se dotkne téměř všech a práce budou velmi náročné. Mimo ploch, kde se bude pracovat, bude na náměstí také velké množství materiálu a techniky,“ varoval místní a návštěvníky města černovický starosta.

Zhruba patnáct let plánovaná a již potřebná rekonstrukce Mariánského náměstí v Černovicích vyjde bezmála na 39 milionů korun. „Vysoutěžené náklady stavby jsou celkem 38 442 246 korun včetně DPH. Město bude hradit 33 202 845 korun včetně DPH, zbývající část hradí Kraj Vysočina,“ prozradil Jan Brožek.

V průběhu prací na černovickém náměstí budou přemístěna stanoviště autobusů k budově městského úřadu. První technika se pravděpodobně zakousne do chodníků a silnic na náměstí letos v květnu.

Rekonstrukce černovického náměstí má za úkol mimo jiné zlepšit situaci na tamní nepřehledné křižovatce. „Nejčastěji se mě lidé v rámci plánovaných změn a oprav ptají na kruhový objezd. Na černovickém náměstí ale kruhový objezd nebude,“ zdůraznil černovický starosta Jan Brožek.

A jak bude Mariánské náměstí vypadat po rekonstrukci? „Nepůjde o velkou změnu, nemusíte se bát, ale určitě si alespoň už nezlomíme na chodnících nohu. Náměstí bude mít daleko méně bariér, vrátíme tam stromy a město Černovice řeší i podobu kašny. Ta bude spolu s původním Mariánským sloupem stát přibližně v místech, kde je dnes mapa města,“ přemítal Jan Božek.

Určité změny ale na náměstí nastanou. „Vánoční strom přesuneme přímo před věž, aby byl v klidnějším místě, kde nebude hrozit, že nám děti při rozsvícení stromu vběhnou pod kola aut,“ upozornil Brožek na problém, který museli ve městě při každoroční akci řešit. Změna se bude mimo jiné týkat i stání autobusů. „Zastávky zůstanou na náměstí, ale dostanou označení stanovišť. Zastávky tedy nebudou stát nahodile, jak je to na náměstí dnes,“ doplnil Jan Brožek.