Projekt je součástí koncepce úprav širší oblasti, která zahrnuje park, rybník, základní a mateřskou školu, nové sportoviště, které už bylo dokončené, a domov Kopretina. Celá zájmová oblast má přibližně čtyřicet tisíc metrů čtverečních.

„Momentálně jsou v zámec-kém parku ukončeny všechny vegetační úpravy, což znamená, že je definitivně pokáce-
no a dosázeno. Vysazeno tam bylo několik set kusů dřevin 
a obnovení se dočkala bílá alej," popsal starosta Černovic Jan Brožek s tím, že aktuálně tam probíhají terénní práce.

Pěšinky i lavičky

„Děláme tam pěšinky, opravujeme lavičky tak, aby tuto sezonu fungoval žabí park pro návštěvníky," dodal starosta 
a zavzpomínal, jak tam letos sázeli drobné keře jako maliny, borůvky, jahody. „Protože jsme Ekoškolou, tak jsme je nechali vysázet do „školkové" zahrádky, aby si tam děti, které si hrají na hřišti, mohly dojít kdykoliv plody natrhat. Mám z toho velice dobrý pocit."

Město, podle starosty, od této velké úpravy neočekává nějaký výrazný vliv na cestovní ruch. Hlavně proto, že než se všechny nové rostliny plně rozrostou, bude to trvat zhruba tři roky.

V parku se minimálně pětadvacet let nedělaly žádné zdravotní prořezy ani nebyly pokáceny přestárlé stromy,
a tím pádem nedošlo ani k nové výsadbě zeleně. A to i přesto, že se jedná o velice oblíbenou oblast pro procházky, kterou často využívají místní, ale i přespolní návštěvníci města pod Svidníkem.

Obnova žabího parku vyj-
de zhruba na jeden milion
korun, přičemž dotace činí 75 procent. „Náklady jsou celkem únosné. Je pravda, že změny jsou pro běžného návštěvníka asi nepatrné, ale osobně si myslím, že park výrazně prokoukl, podařilo se tam spoustu věcí udělat dobře a krásně nám to navazuje na areál školy," uzavřel Jan Brožek.

Žabí park je v Černovicích největší investice do zeleně za posledních deset let. Projektovou dokumentaci zpracovala architektka Klára Salzmann.