Jejím cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování 
a úspěšné prezentace kulturního dědictví.

„Nominace na tuto cenu je pro nás významným povzbuzením v úsilí na dalších pracích při záchraně tohoto renesančního skvostu," řekl Jiří Moškoř, pověřený člen družstva Unimax, vlastníka zámku, nominovaného na zmíněnou Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro Futuro v kategorii záchrana a obnova památky.

O vítězství v celorepublikovém kole se v této kategorii uchází dalších devět zachráněných památek. Cena v podobě diplomu a pamětní plakety bude vítězi předána letos 
24. září na zámku v Nebílovech na Plzeňsku.