Zatímco dosud činil jim vyplácený příspěvek za obřadní den 200 korun, s účinností od 
8. července se rozhodnutím čtrnácti zastupitelů zvýšil na 550 korun za obřadní den.

Polepší si ostatní funkcionáři, kteří vystupují jménem města na nejrůznějších obřadech, tedy členové sboru pro občanské záležitosti, hudebníci a zpěváci na takovýchto obřadech. Ti pobírali doposud příspěvek ve výši 350 korun za obřadní den, nově jim náleží 450 korun. Nejméně vzrostla výše příspěvku matrikářkám při svatebních obřadech, a to z 500 
na 550 korun.

Opoziční zastupitel Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) navrhl, aby oddávající a zastupitelé na obřadech nepobírali žádný příspěvek, naopak hudebníci a zpěváci aby dostávali o sto korun více. Pro návrh nezískal hlasy čtrnácti zastupitelů.