Probíhající práce ve Strachovské ulici činily největší problémy řidičům. „K poslednímu červencovému dni byla dokončena tato část rekonstrukce primární sítě centrálního zásobování teplem, od té doby je tento dopravní úsek znovu průjezdný,“ sdělil jednatel společnosti IROMEZ Pavel Rychetský.

Přestavbě nepřispívají ani horké letní dny. „Máme stanovené termíny na dokončení jednotlivých částí. V již zmíněné Strachovské jsme kupříkladu měli problém s chladnutím asfaltu, museli jsme jej svlažovat studenou vodou. Nakonec jsme tuto vytíženou komunikaci stihli otevřít včas,“ dodal s úsměvem Pavel Rychetský.

Opravy v ulici Architekta Janáka jsou naopak komplikací spíš pro chodce. Společnost IROMEZ ale ujišťuje, že obnova systému brzy skončí a přinese řadu pozitiv. „Ve druhé polovině září by měla být přeměna potrubí kompletní. Na topnou sezónu budeme již v tomto termínu plně připraveni. Nás sice budou ještě čekat nějaké dokončovací práce, ale ty už nebudou obyvatele Pelhřimova nikterak sužovat, “ objasnil situaci Pavel Rychetský.

Společnost uvedla dočasně do provozu přes prázdniny i druhou kotelnu za prodejnou Lidl v Pražské ulici, čehož si všimla i řada pelhřimovských obyvatel. „Lidi překvapilo, že topíme v létě a proč tomu tak je,“ sdělila jednatelka společnosti Hana Zíková.

Vše bylo z důvodu minimalizovat odstávky tepla. „Tato kotelna je posledních osm let využívána pouze pro dotápění špiček při velkých odběrech tepla při dlouhotrvajících velmi nízkých teplotách, zároveň slouží jako záložní zdroj pro případ výpadku výroby tepla v biomasových kotlích,“ uvedl Pavel Rychetský.

V průběhu celkové modernizace z parovodů na teplovody je tato kotelna používána k výrobě tepelné energie pro ohřev teplé vody v doposud nezrekonstruované části města. „Aktuálně se jedná o ulice Pražská, Osvobození, Táborská a obchodní zónu za Kauflandem,“ informoval o postupu stavebních prací Rychetský.

Po dokončení probíhajících prací bude provoz této kotelny ukončen. „Tato olejová kotelna zůstane parovodní. To znamená, že bude dále technologicky nevyužitelná,“ objasnil situaci Pavel Rychetský.

Vlivem rekonstrukce by se měly ztráty snížit natolik, že kotelna na Pražské nebude potřeba.

Primárním zdrojem tak zůstane hlavní biomasová kotelna u Agrostroje. „Máme letité zkušenosti s využíváním biomasy pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Biomasa je zde hlavním palivem, tvoří kolem 97 procent výroby tepelné a elektrické energie a společnost ji vyrábí vlastní technikou v lesích okolo Pelhřimova,“ informovala Hana Zíková.

Nahrazení dosluhující infrastruktury moderním teplovodem zajistí občanům ekologičtější živobytí. „Nové předizolované potrubí povede vodu s nižší teplotou v porovnání s teplotou stávající páry, čímž dojde ke snížení tepelných ztrát a zajistíme tím i teplo pro další generace,“ odůvodnila smysl modernizace Hana Zíková.

Ekologizace byla zahájena už v roce minulém, kdy byl nainstalován elektrostatický odlučovač tuhých znečišťujících látek. „Díky tomu byla výrazně snížena emisní zátěž. Provoz kotlů je pravidelně kontrolován též Oblastním inspektorátem Českou inspekcí životního prostředí v Havlíčkově Brodě,“ upozornil Pavel Rychetský.

Rekonstrukce rozvodů tepla byla zahájena na začátku dubna 2018. Navazuje tím na první etapu z loňského roku, v rámci které byl v roce 2017 v ulici Pod Náspem vybudován nový centrální výměník a provedeny úpravy sekundárních částí sítí, které daly základ pro nynější obnovu.