Kromě toho musí zmíněná firma nejpozději do konce letošního května napravit vady, které brání tomu, aby byla Stromovka otevřena. Pokud by snad ze strany města Humpolce požadovanou reklamaci nedodržela, opět jí budou nabíhat penále za každý den prodlení. Obnova parku Stromovka měla být dokončená k 30. listopadu loňského roku. Firma ovšem nestihla všechny práce včas, a proto město posunulo kompletní převzetí stavby na letošek 11. ledna.

Součástí dokumentu k převzetí parku je ovšem detailní seznam vad, které musí firma do daného termínu opravit. „Firma Firesta se pokusila Stromovku předat už 1. prosince 2018, ale to jsme odmítli, protože práce na cestách a altánu nebyly hotové. Ze stejného důvodu jsme odmítli i převzetí parku 22. prosince 2018. Veškeré kroky jsme konzultovali s právní kanceláří, kdy z právního rozboru vyplynulo, že město nemůže zhotoviteli, tedy firmě Firesta – Fišer, bránit v předání díla, pokud na tom zhotovitel trvá. A to i přes to, že dokončené dílo obsahuje zjevné vady a nedodělky. Pokud bychom tedy park nepřevzali, hrozilo by nebezpečí žaloby ze strany zhotovitele, a s tím související další zdržení prací na Stromovce. Otevření parku by pak bylo v nedohlednu,“ popsal situaci místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner.

Dodal, že na základě právního výkladu se město Humpolec rozhodlo park převzít s tím, že firma musí nejpozději do konce května napravit reklamované nedostatky. „Humpolečtí zastupitelé na únorovém veřejném zasedání řešili žádost zhotovitele o prominutí části sankcí za nedodržení termínu předání díla,“ řekla mluvčí humpolecké radnice Aneta Slavíková.

Za celkem 32 dnů zpoždění měla firma městu uhradit 950 tisíc korun, přičemž sama firma navrhla snížení sankcí na 350 tisíc korun. „Zástupce firmy argumentoval změnami projektu, k nimž došlo v průběhu stavby a mimo jiné také nezapočítáváním vánočních svátků, kdy jejich pracovníci nebyli v zaměstnání,“ přemítal humpolecký místostarosta.

Zástupce zhotovitele byl přítomný i na samotném zasedání zastupitelů a chybu firmy za nesplnění termínu uznal, nicméně požádal zastupitele o prominutí části sankcí z již uvedených důvodů. Odbor místního hospodářství Městského úřadu Humpolec, Rada města Humpolce i Finanční výbor Zastupitelstva města Humpolce doporučily snížit sankci na 700 tisíc korun, tedy nezapočítávat deset dní prodlení z celkových třiceti dvou.

„A to z toho důvodu, že na žádost města došlo v průběhu stavby k určitým změnám. Ty se týkaly jednak úprav vnitřních dispozic altánu, a jednak změny povrchu cesty od mototechny směrem k altánu, kdy jsme oproti projektu požádali firmu, aby z původní mlatové cesty udělala polovinu ze žulových odštěpků. Zdržení v souvislosti s tímto požadavkem bylo právě deset dnů. Ostatní argumenty firmy pro odpuštění části penále nebyly adekvátní. Jak zástupci odboru místního hospodářství podotkli, již od 6. června 2018 byla firma opakovaně vyzývána k zintenzivnění prací,“ doplnil Vlastimil Brukner.