U příležitosti Dne dřeva a stromů totiž město Pelhřimov letos již
po patnácté nabízí tamním obyvatelům, konkrétně tedy rodičům, zasadit za svého potomka stromek.

Rodiče mají na přihlášení svých dětí, které se narodily a narodí od 1. října 2015 do 30. září 2016, ještě několik dní. Uzávěrka pro nahlášení účasti je v pondělí 10. října. „V současné době je přihlášeno dvaatřicet rodičů. Letos bude stejně jako v předešlých letech vysázeno okolo padesáti stromků," prozradil aktuální počet zájemců vedoucí pelhřimovského odboru životního prostředí Josef Slavětínský.

Letos se bude nejspíš 
sázet u Moučky. „V hledáč-ku jsme měli více lokalit, 
ale nejpravděpodobnější se 
v tuto chvíli jeví lokalita
u rybníka Moučka v Pelhřimově. Rodiče budou mít místo včas upřesněné na pozvánce," informoval Josef Slavětínský.

Prozradil také, že se jedná o oblíbenou akci, kdy rodiče a následně pak jejich děti sledují, jak stromky rostou, čímž mají přímý vztah 
k danému stromu. „Navíc každá vysazená dřevina, 
keř nebo strom plní po 
několik generací mnoho funkcí a hlavně město a jeho okolí je zase o něco zelenější." dodal Slavětínský.

TRADIČNÍ PROJEKT

Projekt v Pelhřimově funguje už čtrnáct let. Za tu dobu rodiče ve spolupráci s městem Pelhřimov vysázeli přibližně 700 stromků. Loni takto vyrostla alej přibližně padesáti stromů na začátku polní cesty do Dubovic od silnice Pelhřimov – Vlásenice. Další aleje tímto způsobem vznikly v Pelhřimově 
i v jeho blízkém okolí, a to na cestě k Peklu a Hodějovicím, za hřbitovem, další se nachází na obchvatu za Agrostrojem, U Rendlíku, dvě aleje zkrášlují Polní Dvůr 
a další je třeba za vodojemem směrem ke Skrýšovu. „Na tuto akci máme samé pozitivní reakce. Rodiče si 
ji velmi oblíbili. Zároveň všechny rodiče vyzýváme, že pokud by došlo k usch-nutí stromu nebo zničení vandalem, měli by případ nahlásit odboru životního prostředí nebo Technic-
kým službám města Pelhřimov," uzavřel Josef Slavětínský.

Nabídka sázení stromků za své potomky se týká občanů Pelhřimova a jeho integrovaných obcí. Nákla-
dy na výsadbu i zakoupení stromů hradí město Pelhřimov.