Kácení v rozlehlém parku potrvá přibližně dva až tři dny, záležet však bude na klimatických podmínkách. Každý strom, který v sadech odborníci pokácejí, byl posouzen znalcem a za každý bude vysazena náhradní dřevina.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Pelhřimov vydal na žádost Technických služeb města Pelhřimova (TSmP) rozhodnutí o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les. „Devět stromů bylo posouzeno v říjnu loňského roku znalcem, kdy byly provedeny tahové zkoušky kácených dřevin a akustická tomografická měření," uvedl Jaroslav Záběhlík z TSmP.

Tyto stromy jsou navíc pro návštěvníky pelhřimovských sadů nebezpečné. „U těchto stromů prokázala tahová zkouška riziko vývratu, čímž je snížená provozní bezpečnost a stromy představují pro své okolí nebezpečí," poukázal Jaroslav Záběhlík na možné nebezpečí v sadech.

Podle revitalizačních plánů ale kácené stromy v příštím roce nahradí nová výsadba v podobě devíti listnatých stromů, a to přímo v areálu městských sadů.

Muži s motorovými pilami v sadech pokácí dalších dvanáct stromů, které rostou mimo les. O jejich pokácení v době vegetačního klidu rovněž na základě posouzení rozhodl znalec.

Důvodem kácení je poškozená a proschlá koruna, jedná se o náletové dřeviny, které rostou v bezprostřední blízkosti jiných perspektivních stromů. Tyto pokácené stromy nahradí v blízké budoucnosti dvanáct nových listnáčů.

Z důvodu tohoto kácení žádá město návštěvníky sadů o maximální obezřetnost. „Uzavírku prostoru označeného páskou a tabulkami zákazu vstupu je nutno bezpodmínečně dodržovat z důvodu nebezpečí ohrožení života," řekla mluvčí pelhřimovské radnice Alexandra Knapová.

Dodala také, že město Pelhřimov předem děkuje občanům za respektování zákazu vstupu do uzavřených lokalit.

Městské sady jsou v Pelhřimově nejspíš jediné, které během tohoto roku zažily větší revitalizaci zeleně. „Řekl bych, že během tohoto roku jsme v rámci větší revitalizace v Pelhřimově řešili pouze Městské sady. Běžnou údržbu zeleně ve větším rozsahu jsme ale v posledních letech prováděli například na hřbitově a v Děkanské zahradě," přemítal Jaroslav Záběhlík.

První etapa revitalizace zeleně se v pelhřimovských Městských sadech uskutečnila v květnu letošního roku. „Součástí tohoto kácení, které v sadech začne v pondělí, bylo také kácení, které probíhalo na jaře. Tehdy se nechala udělat studie na celé Městské sady a odbor životního prostředí rozhodl, že revitalizaci provedeme v určitých etapách, takže některé stromy pokáceli hned zjara. U některých stromů se pak navíc musely udělat tahové zkoušky, které rozhodly o dalším kácení a pak na odboru životního prostředí rozhodli, že další kácení bude až v době vegetačního klidu," přiblížil jednotlivé kroky při revitalizaci Záběhlík.

Kdy budou v sadech pracovníci technických služeb nové stromky vysazovat, ale zatím není jasné. „Od odboru životního prostředí máme pouze stanovený termín, do kdy je nutné stromky vysadit. Přesné datum ale zatím určené není. Každopádně po výsadbě musíme dát i zprávu na životní prostředí, kde jsme stromky vysadili," dodal Záběhlík.

V blízké budoucnosti  město navíc také plánuje v sadech opravovat chodníky.