V městysu působí mimo jiné i dřevozpracující podnik, se kterým zmíněná doprava souvisí. „Dřevozpracující družstvo Lukavec tu zaměstnává asi přes šest set lidí. Je dobře, že je tu pracovní příležitost. Na druhé straně kamionová doprava zatěžuje obec,“ uvedl starosta Lukavce František Pinkas.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkObchvat Lukavce tak vyřeší bezpečnost provozu a vysoké dopravní zatížení na stávající silnici II/128 v intravilánu městyse. „Jsou tu asi tři nebezpečná místa a zúžení,“ potvrdil František Pinkas.

Základní informace

- stavba obchvatu městyse Lukavec začne v březnu 2021
- hotovo vy mělo být na přelomu srpna a září 2022
- stavba vyjde na 258 milionů korun
- nová silnice bude dlouhá přes 2,5 kilometru
- obchvat bude ležet východně od městyse
- součástí stavby by měly být tři úrovňové křižovatky a tři mosty
- obchvat bude stavět firma Swietelsky

Pracovníci firmy Swietelsky, která zvítězila ve výběrové řízení, začnou se stavbou obchvatu v průběhu března. Po novém obchvatu se budou moci projet první řidiči na přelomu srpna a září 2022. Stavba obchvatu vyjde na 258 milionů korun. „Na stavbu nového obchvatu Lukavce se podařilo Kraji Vysočina získat i dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši šedesáti miliónů korun,“ informoval již dříve Martin Kukla, bývalý náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku.

Novostavba obchvatu městyse Lukavec řeší přeložku silnice II/128 v severojižním směru východně od obce. Nová silnice bude dlouhá přes dva a půl kilometru. Její trasa respektuje současnou zástavbu obce i položení rybníků Loutovec, Pavlovec a Pazderák. Součástí stavby by měly být tři úrovňové křižovatky napojující místní a další obslužné komunikace a tři mosty.

Podle slov lukaveckého starosty je to již zhruba patnáct let, kdy se dostali do fáze realizace projektu. „Jsme moc rádi, že se to nakonec povedlo,“ pochvaloval si František Pinkas.

Stavba lukaveckého obchvatu je součástí modernizace silnice II/128, která vede od Pacova přes Salačovu Lhotu a Lukavec až k hranicím se Středočeským krajem. „Modernizace silnice II/128 má nadregionální význam. Silnice je nejvýznamnější regionální tepnou, která prochází celým územím našeho regionu a je významným napojením na dálnici D1,“ poznamenal František Pinkas.

Zmíněná firma staví aktuálně také obchvat nedaleké Salačovy Lhoty. Ten by měl být otevřen nejpozději na konci července.